ἀθλάστων

ἀθλάστων
ἄθλαστον
which cannot be crushed
neut gen pl
ἄθλαστος
which cannot be crushed
masc/fem/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”